707055.jpg

Biz Kimiz?

DEVLET SİSTEMLİ İLK ROLEPLAY SUNUCUSU

ZEN10 Roleplay sunuculuk tarihinde bir ilk olan devlet sistemini benimsemiş ve 
profesyonel olarak oyuncularını özenle seçen, onlara oyun öncesi roleplay eğitimi veren bir sunucudur.

wp7644808-gta-5-rp-wallpapers.jpg

BANDIT ROLEPLAY ANAYASASI

HİYERAŞİ

images_11.jpeg
screen_edited.png
LSSD_edited.png
Seal_of_the_United_States_Department_of_
LSPD_logo_GTA_V_edited.png

LOS SANTOS POLİCE DEPARTMENT (L.S.P.D)

-South LS - West LS - Central LS - North LS - West SA - East SA(çevirme noktasına kadar olan yere kadar sorumludur.)- 

🚔 Chief Of Police = Departmandaki en yüksek kıdemdir.​ Departmanda planlama ve yönetme ile sorumlu kişidir.​  

🚔 Deputy Chief Of Police = Polis Şefine departmanda olan olayları bildiren raporlayan kişidir.​ Departmandaki olayları yönetir.

🚔 Assistant Police Chief =🚔 Deputy Chief Of Police ile görevleri aynıdır sadece kıdem farkı vardır.

🚔 Police Commander = Kolluk kuvvetlerini yani yan kuvvetlerini yönetirler.

🚔 Supervisor = Departmandaki genel olaylar ile ilgilenirler.

🚔 Captain = Kolluk kuvvetlerini yani yan kuvvetlerini yönetirler.

🚔 Lieutenant = Komuta takımının ilk rütbeleridir.

🚔 Sergeant II = Terfiler için rapor hazırlamada çok önemli rol oynarlar.​ Kıdemli memurlardan gelen raporları üst rütbelere aktarırlar.

🚔 Sergeant = Memurlardan sorumlulardır.​ Operasyonları yönetirler.

🚔 Officer III+I = Memurlar hakkında raporlar yazar ve üst rütbelere bildirirler.

🚔 Officer III = Platon D (SWAT) takımına girebilme hakkı kazanırlar. Yeni personelleri bildirirler.

🚔 Officer II = Polis departmanında kendini resmi olarak kanıtlamış kişilerdir. Birim seçebilme hakları vardır. 🚔 Officer I = Sahada denenecekler ve başarılı çıkarlar ise🚔 Officer II olarak görevlerine devam edecekler.​ 

 

LOS SANTOS SHERIFF DEPARTMENT (L.S.S.D)

-Paleto Bay - Blaine County - East SA(çevirme noktasına kadar Sorumludur.)-

Sheriff = Departmandaki en yüksek kıdemdir.​ Departmanda planlama ve yönetme ile sorumlu kişidir.​

Undersheriff = Sheriff Şefine departmanda olan olayları bildiren raporlayan kişidir.​ Departmandaki olayları yönetir.

Asistan sheriff = Departmandaki genel olaylar ile ilgilenirler.

Sheriff Commander = Kolluk kuvvetlerini yani yan kuvvetlerini yönetirler.

Captain = Kolluk kuvvetlerini yani yan kuvvetlerini yönetirler.

Lieutenant = Komuta takımının ilk rütbeleridir.

Sergeant II = Terfiler için rapor hazırlamada çok önemli rol oynarlar.​ Kıdemli memurlardan gelen raporları üst rütbelere aktarırlar.

Sergeant = Memurlardan sorumlulardır.​ Operasyonları yönetirler.

Deputy Sheriff III+I = Memurlar hakkında raporlar yazar ve üst rütbelere bildirirler.​

Deputy Sheriff III = (SWAT) takımına girebilme hakkı kazanırlar. Yeni personelleri bildirirler.

Deputy Sheriff II = Şerif departmanında kendini resmi olarak kanıtlamış kişilerdir. Birim seçebilme hakları vardır.

Deputy Sheriff I = Sahada denenecekler ve başarılı çıkarlar ise ⭐ Deputy Sheriff II olarak görevlerine devam edecekler.​

 

LOS SANTOS DEPARTMENT OF JUSTİCE (L.S.D.O.J)

-Haritada bulunan her bölgeden sorumludur.-

⚖️ Attorney General = Amerika Birleşik Devletleri Başsavcısı, Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığının başıdır. Başsavcı, hukuki konular ile ilgilenmekte olup aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri federal hükûmetinin kolluk kuvvetlerinin başı ve baş avukatlarından ve Bakanlar Kurulu'ndaki dört en önemli bakanlıktan biridir.

⚖️ Deputy Attorney General = Baş Savcı yardımcısıdır. O yokken onun tüm işlerine bakar.

⚖️ Assistant Attorney General = Baş savcı asistanıdır. Baş savcının tüm planlaması, neler yapacağı, görüşmeler, toplantılar v.b kısaca günlük planlamasını yapar.

⚖️ Federal Prosecutor = Hukuki konular ile ilgilenmekte olup aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri federal hükûmetinin kolluk kuvvetlerinin başı ve Baş avukatlarından sorumludur.

⚖️ State's Attorney = Eyalet yasalarını ve yerel yasaları uygulama görevlerini yerine getirirken kişileri soruşturma, mahkeme celbi çıkarma, resmi suç duyurusunda bulunma, sanıklarla pazarlık yapma ve tanıklara ve suçlulara dokunulmazlık verme yetkisine sahiptir.

⚖️ Prosecutor = Savcılık, kanunu ihlal ettiğinden şüphelenilen bir kişiye karşı davayı sunmaktan, daha fazla ceza soruşturması başlatmak ve yönetmek, suçluların cezalandırılmasına rehberlik etmek ve tavsiyede bulunmaktan sorumlu yasal taraftır ve büyük jüri yargılamalarına katılmasına izin verilen tek avukattır. Savcılar, hangi suçlamaların açılacağına ve bir kişinin bu suçlamalara ne zaman ve nerede cevap vereceğine karar verir. Savcılar, görevlerini yerine getirirken kişileri soruşturma, tanıklara ve suçlulara dokunulmazlık verme ve sanıklarla pazarlık yapma yetkisine sahiptir .

⚖️ Assistant Prosecutor = Savcı yardımcılığı kadrosunun oluşturulması da stratejik yaklaşım olarak benimsenmiştir. Belge’de savcı yardımcılığı ile ilgili olarak “bu kadronun oluşturulması, bir yandan mesleğe hazırlık döneminin daha etkin geçirilmesini, diğer yandan savcılara yargısal faaliyetlerinde destek imkânlarının artırılmasını temin edecektir” denildi. Savcı yardımcılığı sınavına hukuk mesleklerine giriş sınavında başarılı olan hukuk fakültesi mezunları ile belirli bir süre avukatlık yapanlar başvurabilecek.

⚖️ Judge = Hâkim veya yargıç, mahkemelerde davaları karara bağlayan, adalet dağıtan kişidir.

⚖️ Assistant Judge = Hâkim yardımcılığı kadrosunun oluşturulması da stratejik yaklaşım olarak benimsenmiştir. Belge’de hâkim yardımcılığı ile ilgili olarak “bu kadronun oluşturulması, bir yandan mesleğe hazırlık döneminin daha etkin geçirilmesini, diğer yandan hâkim yargısal faaliyetlerinde destek imkânlarının artırılmasını temin edecektir” denildi. Hâkim yardımcılığı sınavına hukuk mesleklerine giriş sınavında başarılı olan hukuk fakültesi mezunları ile belirli bir süre avukatlık yapanlar başvurabilecek.

⚖️ Senior Lawyer = Yaşlıları veya engelli insanları etkileyen çok çeşitli yasal sorunlarla ilgilenmektedir. Bu, bakım planlaması, vesayet, emeklilik, tıbbi bakım, vergiler, vasiyet, emlak planlaması ve barınma sorunları gibi konuları içerir.

⚖️ Lawyer = Yargı önünde gerçek ve tüzel kişilerin haklarını savunmak, yasal ve hukuki açıdan yol gösterici bir çalışma sağlamak avukatın yaptığı işlerdir. Aynı zamanda anlaşmazlıklar konusunda orta yolu bulmak, gerektiği zaman hukuki görüş beyan etmek gibi pek çok görevi bulunmaktadır.

⚖️ Trainee Lawyer = Stajyer avukatdır. Görevinde iyi olur ise ⚖️ Lawyer olur. Avukat ile aynı işleri yapar.

⚖️
Protection Chief = Eyalet Savcılığının koruma amiridir ve ⚖️ Protection başıdır.

⚖️
Protection = Eyalet Savcılığının korumalığı dan sorumlu kişilerdir. ⚖️ Judge , ⚖️ Prosecutor , ⚖️ State's Attorney , ⚖️ Federal Prosecutor, ⚖️ Assistant Attorney General , ⚖️ Deputy Attorney General , ⚖️ Attorney General korumak tek görevleridir. Koruduğu kişiler emir verdiği sürece polis gibi tutuklama ve sevk etme yetkilerine sahiptir. 

⚖️
Assistant Judge & ⚖️ Assistant Prosecutor = Hâkim ve savcı yardımcılarının mesleğe daha iyi hazırlanmaları için adalet hizmetlerine katılımı sağlanacaktır. 

 

LOS SANTOS EMERGENCY SERVICES (L.S.E.S)

-Haritada bulunan her yerden sorumludur.-

🩺 Medical Director = Eyalet de bulunan sağlık kurumlarından sorumlu Kişidir.

🩺 Head of the E.R Department = Hastaneden sorumlu kişidir.

🩺 Chief Physician = Baş Hekimdir. Hastanede bulunan doktorların en üstüdür. Hastenede doktorlar ile ilgili soruları çözüme kavuşturan kişidir. Yaşanan olayları raporlayıp 🩺 Head of the E.R Department iletmek zorundadır.

🩺 Assistant Chief Physician = Baş Hekim yardımcısıdır. Hastenede doktorlar ile ilgili olan olayları @🩺 Chief Physician iletmek zorundadır.

🩺 Ordinaryus Professor = Ordinaryüs payesi en az beş yıl profesörlük yapmış, bilimsel çalışmalarıyla kendini tanıtmış öğretim üyeleri arasından seçilerek bir kürsünün yönetimiyle görevlendirilen kimselere verilirdi. Ordinaryüs unvanı Profesörlerin hocası anlamına da gelmektedir.

🩺 Professor = En yüksek düzeydeki akademik unvana sahip kişilere verilen unvandır.

🩺 Assistant Professor = Doçentlik, bir üniversite akademik unvanı olup Dr. Ögr. Üyesi ile Profesör arasında yer almaktadır. Doçent olabilmek için, adayın doktora ya da tıpta uzmanlık derecesi alındıktan sonra kişinin lisansüstü çalışmalarına bağımlı kalmadan çalışma yapabildiğini ispat etmesi gerekir.

🩺 Operator Doctor = Operatör doktor, hasta vücut fonksiyonunu, görünüşünü veya yaşam kalitesini iyileştirmek amacıyla ameliyat yapan tıp uzmanıdır.

🩺 Specialist Doctor = Herhangi bir tıp dalında normal tıp eğitiminin üzerine eğitim görme ve bu daldaki sınavları tamamlayanlara verilen ünvandır.

🩺 Doctor = Hastalıkları önlemek ve tedavi etmek için tıp eğitimi görmüş kişidir.

🩺 General Practitioner = Pratisyen Hekim akut ve kronik hastalıkları tedavi eden, önleyici bakım sağlayan ve hastalara sağlık eğitimi veren tıp doktorudur. Tıp eğitimini başarı ile bitiren kişilere "Tıp Fakültesi" lisans diploması ve “pratisyen hekim” unvanı verilir.